Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Türkiye'de örgütlenmesini tamamlamış yerel Meme Derneklerinin yönetim kurullarının onayı ve seçimi ile oluşturulmuş, ulusal yapılanmanın koordinasyonunu sağlayan, 2 yılda bir genel kurul seçimleri ile görev yapacak bir eşgüdüm kuruludur.

MHDF Niçin kuruldu?

 

Ülkemizdeki meme dernekleri ve meme hastalıkları ile ilgilenen kişi ve kurumları bir araya getirerek güçlü ve sağlıklı bir yapılanma hedeflendi. Bu amaçla kişi ve kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı amaçlayan MHDF, meme hastalıkları ile ilgili konularda dağınıklıktan kaynaklanan sorunları aşmak ve çağdas hedeflere ulaşmak için kuruldu. Bu akademik amaçlarına ek olarak Türk halkını meme hastalıkları konusunda bilinçlendirmek ve daha iyi bir sağlık hizmeti almalarini sağlamak amacıyla çeşitli programların ortaya konmasını amaçladı.

MHDF Nasıl Kuruldu?

 

 

2001 yılındakı 6.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresinde İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'daki ilgili dernek ve kliniklerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda birleşmek üzere prensip kararı alındı. Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK) adı altında tüzük ve protokol çalışmaları için Prof. Dr. Semih Baskan görevlendirildi. Kasım 2001'de Bursa'da toplanan tüm dernek yöneticileri ilk kez ulusal protokolü imzaladilar. Mart 2002'de tekrar sonuç yönergesi için Bursa'da toplanan dernekler "Bursa Protokolü" olarak adlandırılan yönerge ile işbirliği, demokratik, katılımcı ve disipline bir yapılanmayı kabul ettiler. Çalışmalarına MDKK çatısı altında devam eden bu derneklere daha sonra Kocaeli, Aydın ve Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları dernekleri de katıldı. MDKK'nın çalışmaları sırasında bu kurucu derneklerin önderliğinde ulusal bir meme hastalıkları dernekleri federasyonu kurulmasına karar verilerek, bu yönde çalışmalara başlandı. Gerekli tüzük ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben Mart 2007 tarihinde MHDF resmen kurulmuş oldu ve ilk genel kurulunu Ankara'da düzenlenmiş olan 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi sırasında 9 Ekim 2007 tarihinde yaparak 2 yıl süre ile çalışacak olan Yürütme Kurulu'nu seçti.


MHDF Nasıl Çalışacak?

 

 

Meme Derneklerinin yönetim kurullarınca MHDF üyesi olarak görevlendirilen yürütme kurulu üyeleri olağan koşullarda 2 yıl süre ile görev yapacaklardır. Her 2 yılda bir yapılan ulusal kongrelerde tüm dernek üyelerinin katılım ile genel kurul yapılacaktır. Genel kurul bir önceki MHDF faaliyetlerini denetlerken, bir sonraki kurul için öneri ve hedefleri belirleyecektir. Düzenli aralıklarla toplanacak olan MHDF Yürütme Kurulu, meme hastalıkları ile ilgili ulusal tüm çalışmaları organize edecek, yerel dernek ve kuruluşlara çalışmalarında yardım edecektir.MHDF yönetiminde tüm dernekler temsil edildiği için karar ve etkinliklere tüm dernekler eşit düzeyde katılacaklardır.

 

 

MHDF her iki yılda bir yapacağı ulusal meme hastalıkları kongresi ile Meme bilimine katkı sağlamanın yanısıra, kongre yapılmayan yıllarda güzenleyeceği konsensus sempozyumları ile de meme hastalıklarının tedavisinde ülke çapında ortak prensipler geliştirilmesine ve tedavide bütünlük sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunacaktır. Tüm bu bilimsel toplantılar sırasında çeşitli sosyal paneller düzenlenecek, halkı bilgilendirmeye yönelik aktiviteler organize edilecektir. Federasyonun bir diğer amacı da meme kanseri tanısını yeni almış kişiler arasından ihtiyaç duyanlara gerekli sosyal desteği sağlamak amacıyla, daha önce bu hastalığa yakalanmış veya bu konuda gönüllü olarak çalışmak isteyen kişilerin bir araya getirilmesi ve bu şekilde çalışacak olan sivil toplum örgütlerinin yapılanmasına yardımcı olmaktır.

 

 

Bu site sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli değilseniz; Halka Yönelik sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.