Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunun 13/10/2017 tarihinde  Saat 10:00’da Türk Cerrahi Derneği Toplantı salonunda gerçekleştirilmesine  çoğunluk sağlanamadığı takdirde  toplantı çoğunluk aranmaksızın 20/10/2017 tarihinde Antalya Gloria Kongre Merkezi Otel A salonunda yapılmasına karar verilmiştir.