World Society for Breast Health president elect Vahit Özmen ve Genel sekreterliğe Atilla Soran atanmıştır.