IX. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
5-9 Eylül 2007'de
Sheraton Otel, Ankara'da gerçekleştirilmiştir.