MHDF I. Ulusal Meme Kanseri Konsensüs Toplantısı
15-19 Kasım 2006'da
İber Otel, Bodrum'da gerçekleştirilmiştir.

1. Ulusal Meme Konsensus kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.