Tarih:  04.12. 2009
Yer: Istanbul Üni., Istanbul Tıp Fak., Odyovizüel görüntülemek Merkezi Cerrahi Monoblok, Kat 1