Meme dernekleri tüm dünyada örgütleniyor

Son yüzyılın ikinci yarısında dünyada multidisipliner yaklaşım, organizasyon ve standardizasyon açısından çok mesafe alınan subspesifik dallardan biri de "meme hastalıkları"dır. Onkoloji, cerrahi, radyoloji, patoloji, psikiyatri ve nükleer tıptan psikolojiye kadar birçok alanı ilgilendiren "meme hastalıkları bilimi" kısa zamanda tüm dünyada standartlarını ve ayrı bir disiplin gibi yapılanmasını, örgütlenmesini tamamladı. Artık "meme ünitesi" ve "departmanı" olmayan modern bir hastane düşünmek olası değildir.

Meme hastalıklarını multidisipliner yapısına rağmen tüm dünyadaki yapılanması çok hızlı oldu. Dünyanın her yerinde "meme kongreleri" ve "mastoloji örgütleri" giderek artıyor. Bu dağınık yapılanmalar kısa sürede tüm ülkelerde birleşerek ulusal yapılanmalara dönüştü. Bu ulusal örgütlenmeler ülkelerinde standardizasyonu sağlayarak uluslararası platformlara daha güçlü olarak gelmeyi, meme hastalıkları ile ilgili daha sağlıklı yapılanmaları ve sonuçları hedefliyorlar.

Türkiye'de neler oluyor

Dünyadaki bu eğilim ve Avrupa Birliği'nin sivil toplum örgütleri ile ilgili tutumu da göz önüne alınırsa ülkemizde de böylesi bir yapılanmanın gereksinimi ortaya çıktı. Ülkemizde meme hastalıkları ile ilgili yapılan çalışmalar, olgu sayıları, örgütlenmeler dünya standartlarının gerisinde değildir. Ancak "meme hastalıkları" ile ilgili gerek çalışmalar gerekse örgütlenmeler konusundaki dağınıklık, ülkemizin uluslararası platformlarda temsilini zorlaştırmaktadır.

Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK)

Ülke içindeki dağınık örgütlenmelerin bir araya gelerek daha güçlü ve disiplinli bir yapılanma arzusu son yıllarda çeşitli platformlarda seslendirilmiştir. Meme Hastalıkları Bilimi'nin ulusal bir standardizasyon ve yapılanmaya kavuşturulması için bu konuya gönül vermiş tüm samimi bilim adamlarının çabası ile gerçekleşme aşamasına gelmiştir. Eylül 2001’de Türkiye’deki bazı meme dernekleri yıllardır centilmenlik içinde süren işbirliğini, işleyişinde demokratik kuralların hakim kılınacağı bir örgütlü yapılanmaya dönüştürme kararı ile birleşmeye karar verdiler ve Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK) adı altında bir araya toplandılar. Bu yapılanma dernek yönetim kurulları tarafından onaylanmış ve ortak bir protokol oluşturulmuştur. Başlangıçta Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir Meme Dernekleri’nin bir araya gelerek oluşturduğu bu kurula daha sonra sırasıyla Kocaeli, Aydın ve Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Dernekleri katılmıştır.

İlk MDKK Dönem Başkanlığına İzmir Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Özdedeli seçilmiştir. Dr. Özdeleli'nin ve İzmir Meme Hastalıkları Derneği'nin katkıları ile 2003 yılında Ulusal Kongre gerçekleştirilmiştir. Daha sonra MDKK dönem başkanlığı İstanbul Meme Hastalıkları Derneği’ne geçmiş ve 2005 yılındaki VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’ni gerçekleştirerek dönemini tamamlamıştır. Bundan sonraki 2 yıllık döneme Ankara ve Bursa Meme Hastalıkları Dernekleri başkanlık yapmıştır ve bu derneklerin başkanlığında Eylul 2007’de IX. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi düzenlenmiştir.

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF)

MDKK'nın çalışmaları sırasında bu kurucu derneklerin önderliğinde ulusal bir meme hastalıkları dernekleri federasyonu kurulmasına karar verilerek, bu yönde çalışmalara başlandı. Gerekli tüzük ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben Mart 2007 tarihinde Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) resmen kurulmuş oldu ve ilk genel kurulunu Ankara'da düzenlenmiş olan 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi sırasında 9 Ekim 2007 tarihinde yaparak 2 yıl süre ile çalışacak olan Yürütme Kurulu'nu seçti.

Meme Derneklerinin yönetim kurullarınca MHDF üyesi olarak görevlendirilen yürütme kurulu üyeleri olağan koşullarda 2 yıl süre ile görev yapacaklardır. Her 2 yılda bir yapılan ulusal kongrelerde tüm dernek üyelerinin katılım ile genel kurul yapılacaktır. Genel kurul bir önceki MHDF faaliyetlerini denetlerken, bir sonraki kurul için öneri ve hedefleri belirleyecek ve meme hastalıkları ile ilgili ulusal çalışmaları organize edecektir. Ayrıca yerel dernek ve kuruluşlara çalışmalarında destek verecektir. MHDF Yürütme Kurulu dernek yönetimleri adına etkinlik gösterecektir. MHDF sekreteryası ve giderleri bir sonraki kongreyi yapacak dernek tarafından yürütülecektir. Her kongre sonunda devir teslim yapılacaktır. Dernekler sıra ile yönetimi ve kongreleri üstlenecek. Ancak MHDF yönetiminde tüm dernekler temsil edildiği için karar ve etkinliklere tüm dernekler eşit düzeyde katılacaklar.

Bu site sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli değilseniz; Halka Yönelik sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.