Ülkemiz içindeki dağınık örgütlenmelerin bir araya gelerek daha güçlü ve disiplinli bir yapılanma ihtiyacı geliştiği için,  Eylül 2001’de Türkiye’deki bazı meme dernekleri yıllardır centilmenlik içinde süren işbirliğini, işleyişinde demokratik kuralların hakim kılınacağı bir örgütlü yapılanmaya dönüştürme kararı ile birleşmeye karar verdiler ve Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu (MDKK) adı altında bir araya toplandılar. Bu yapılanma dernek yönetim kurulları tarafından onaylanmış ve ortak bir protokol oluşturulmuştur. Başlangıçta Ankara, Bursa, İstanbul, Senoloji(Meme Bilimi) ve İzmir Meme Dernekleri’nin bir araya gelerek oluşturduğu bu kurula daha sonra sırasıyla Kocaeli Aydın ve Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Dernekleri katılmıştır. MDKK'nın çalışmaları sırasında bu kurucu derneklerin önderliğinde ulusal bir meme hastalıkları dernekleri federasyonu kurulmasına karar verilerek, bu yönde çalışmalara başlandı. Gerekli tüzük ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben Mart 2007 tarihinde Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) kuruldu ve  2 yıl süre ile çalışacak olan Yürütme Kurulu'nu seçti. Daha sonra Çukurova, Erzurum, Manisa, Eskişehir, Samsun, Sivas, Kayseri, Tekirdağ, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Trakya Meme Hastalıkları Dernekleri de MHDF’ye katılmıştır. 2011 yılında da Türkiye ünvanını alarak Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bugün Federasyon çatısı altında 19 Meme Hastalıkları Derneği yer almaktadır.

Tüm derneklerin üyeleri  multidisipliner yaklaşım, organizasyon ve standardizasyon açısından meme hastalıkları tedavisinde önemli rolleri olan    genel  cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, plastik ve rekonstriktif cerrah, radyolog,  patolog, genetik uzmanı, psikiyatrist, fizik tedavi uzmanı ve nükleer tıp uzmanlarından oluşmaktadır.  


Meme Derneklerinin yönetim kurullarınca MHDF üyesi olarak görevlendirilen yürütme kurulu üyeleri olağan koşullarda 2 yıl süre ile görev yaparlar.  Her 2 yılda bir yapılan ulusal kongrelerde tüm derneklerin delege üyelerinin katılımı ile genel kurul yapılır. Genel kurul bir önceki MHDF faaliyetlerini denetlerken, bir sonraki kurul için öneri ve hedefleri belirleyerek ve meme hastalıkları ile ilgili ulusal çalışmaları organize eder.  Ayrıca yerel dernek ve kuruluşlara çalışmalarında destek verir.  MHDF Yürütme Kurulu dernek yönetimleri adına etkinlik gösterir. MHDF sekreteryası ve giderleri bir sonraki kongreyi yapacak dernek tarafından yürütülür. Her kongre sonunda devir teslim yapar. Dernekler sıra ile yönetimi ve kongreleri üstlenir. Ancak MHDF yönetiminde tüm dernekler temsil edildiği için karar ve etkinliklere tüm dernekler eşit düzeyde katılırlar.

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu;

  • Meme Sağlığı  bilimi alanında çalışmalarda bulunan dernekleri bir araya getirmek,
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda meme sağlığı  biliminin ilerlemesine katkıda bulunmak,
  • Meme Sağlığını  ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini,

Meme Sağlığı Bilimi ile ilgili tüm hekimlerin eğitim alanlarında mesleki temsilinin sağlanması; eğitimlerinin, özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Bu site sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli değilseniz; Halka Yönelik sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.