MADDE 1- Kuruluş                                                               

Yasalar ile iş bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca “ TÜRKİYE MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Federasyonun kısa adı “MF” dir.

MADDE 2- Hukuki Dayanak

Bu tüzük, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ile 31/03/2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- Tanımlar
Bu tüzükte geçen;
Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
Mülki İdare Amirliği: Dernek ve Federasyon merkezlerinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,
Dernekler birimi: İl dernekler müdürlüğünü ve ilçe dernekler büro şefliği,
Dernek merkezi: Derneklerin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
Federasyon: Türkiye  Meme Hastalıkları Dernekleri federasyonu (MF)  

MADDE 4- Merkez
MF’nin merkezi Ankara’dır. Genel kurula katılma hakkına sahip temsilci (delege) sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik kurulabilir.

Tüzüğün tamamına ulşamak için lütfen tıklayınız.

Bu site sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli değilseniz; Halka Yönelik sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.